ארגון יוצאי וורשה אבל על מותו של
שמואל וילנברג ז"ל
ושולח תנחומים למשפחה.
דברים לזכרו - כתבה הלינה אשכנזיWeb designer:
Lea Cohen            
לאה כהן
:בניה ותחזוקת אתר