ארגון יוצאי וורשה אבל על מותה של הלינה אשכנזי אנגלהרד ז"ל שנפטרה בזיקנה טובה. הלינה הייתה יו"ר הארגון במשך שנים רבות. הלוויתה התקיימה היום - 5.10.2016.
הארגון וחבריו שולחים תנחומים למשפחה. יהי זכרה ברוך
לסיפור של הלינה: הלינה אשכנזיWeb designer:
Lea Cohen            
לאה כהן
:בניה ותחזוקת אתר