הזמנה לאזכרה - עצרת זיכרון 2022

 

ארגון יוצאי ורשה נוסד בתחילת שנות ה- 50. הוא היה חלק חשוב של ארגון יוצאי פולין. המייסדים היו ברובם אנשי
רוח ומנהיגים ציוניים בפולין. בתחילת דרכו של הארגון חשוב היה מתן מידע כללי, וסיוע כלכלי לעולים החדשים
שמצא את ביטויו בעיקר במתן הלוואות לחברים בתנאים נוחים ובשיתוף עם הבנק הפולני פ.ק.או. כמו כן הייתה
.פעילות חברתית - סוציאלית בקרב העולים
במרוצת הזמן עמדו בפני הנהלת הארגון יעדים נוספים, ובמיוחד הרצון להנציח את זכר יהודי ורשה. כל אותה
התקופה התקיימו ועדיין מתקיימות הרצאות בנושאים שונים וערבי תרבות. ההישג הגדול של הארגון הוא הוצאת
ספר בשם "תולדות יהודי ורשה". פרסום הספר התאפשר הודות לתמיכת הסוכנות היהודית, קרן תל אביב לספרות
.ולאמנות, תרומות חברים, וגם שיתוף היסטוריונים חשובים בארץ
.הספר יצא לאור בשנת 1991 בהוצאת "כתר" בירושלים
ארגון יוצאי ורשה הקים קרן לזכר הניספים בשואה בגטו ורשה ובמרד בגטו בשיתוף עם מכללת לוינסקי. הקרן
.נועדה להעניק מלגות לסטודנטים אשר יכתבו עבודות בנושא גטו ורשה. התקבלו עבודות מצויינות ומענינות
בשנים האחרונות הצטרפו לארגון אנשים צעירים יותר - שהם בני דור שני לניצולי שואה. יחד אנו ממשיכים בפעולות
תרבות, כמו הרצאות וקריאה ספרותית. אספנו גם מוצגים על ורשה, ובכל פגישה אפשר לראותם. נוצר קשר בין
.הארגון והקיבוץ "יד מרדכי", והחלטנו לשתף פעולה ולארגן מפגשים
אבל עיקר פעילותינו היא הנצחת גיבורי גטו ורשה והמורדים, והאירוע המרכזי הוא עצרת זיכרון ליום השואה
והגבורה. הנצחת גטו ורשה היא בנפשינו. זה הפרק המפואר וההירואי, וגם אחד הפרקים הטראגיים והמזעזעים
.בהיסטוריה האנושית, ולא רק היהודית
http://www.claimscon.org : ארגון יוצאי ורשה נתמך חלקית על ידי ועידת התביעות

 

 

:בניה ותחזוקת אתר