תמונות מעצרת זכרון שהתקיימה השנה - 2019 -ביד ושם

 

 

 

 

 

 

:בניה ותחזוקת אתר